Toiminta

Partiotoiminta koostuu kahdesta osa-alueesta, viikoittaisista kokouksista ja retkistä. Retkiä lippukunnallamme on vuodessa useita, pääsääntönä voisi pitää noin kahta-kolmea retkeä kaudessa. Osa retkistä on koko lippukunnan retkiä ja osa pienempien ryhmien kuten osastojen tai ryhmien omia retkiä.

Partio on ikäkausitoimintaa jossa eri-ikäisille on omat ryhmänsä  7-9 -vuotiaat ovat sudenpentuja, 10-12 -vuotiaat seikkailijoita ja 13-15 -vuotiaat tarpojia. 15-17 -vuotiaat eli samoajat ja 17-22 eli vaeltajat toimivat yhdessä yli 22-vuotiaiden aikuisten kanssa ryhmien johtajina.


PARTIOTOIMINNAN PERIAATTEET

Partiointi on toimintaa, jossa nuorilla on mahdollisuus kunkin yksilöllisten ominaisuuksiensa rajoissa kasvaa persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi.
Partiointi on pääasiallisesti varhaisnuorisotoimintaa. Se on vapaaehtoista ja avointa kaikille. Partioliike on itsenäinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tutustu partioon – Suomen partiolaisten nettisivuilla.


AITOLAHDEN HIRVI-VEIKOT LYHYESTI

Aitolahden Hirvi-Veikot Hi-Ve ry. on hämäläinen, tamperelainen ja ennen kaikkea aitolahtelainen, vuonna 1953 perustettu poikalippukunta, joka toimii Tampereen Aitolahden ev.lut. seurakunnan alueella. Jäseniä on noin 90. Vartioita on kaksi ja laumoja kaksi. Sisarlippukuntanamme olemisen raskasta taakkaa kantaa Aitopartio.
Lippukunnan toiminta perustuu kokonaisuudessaan vapaaehtoistyöhön.